Dưới đây là giá bán lẻ của từng tên miền (tặng kèm website + hosting không giới hạn dụng lượng trọn đời). Nếu muốn, bạn có thể mua buôn toàn bộ tên miền với giá trọn gói chỉ: 3,6 tỷ VNĐ 

Combo Tên miền + Website

Từ khóa / Keywords

Giá bán lẻ

 

NHÀ ĐẤT - NỘI THẤT - XÂY DỰNG / REAL ESTATE - FUNITURE - CONSTRUCTION

DichVuNhaDat.net

Dịch vụ nhà đất - Real estate

38 triệu

ChoThueVanPhong.net

Cho thuê văn phòng - Office leasing

38 triệu

ThueNha.net

Thuê nhà - House rental

38 triệu

ChoThue.net

Cho thuê - Leasing

38 triệu

CanHoCondotel.com

Căn hộ Condotel - Apartment, land

38 triệu

CanHoChungCu.net

Căn hộ chung cư - Apartment, land

38 triệu

ChungCuCaoCap.net

Chung cư cao cấp - Apartment, land

38 triệu

ChungCuMini.net

Chung cư mini - Apartment, land

38 triệu

ThuDuc.net

Thủ Đức - Real estate

68 triệu

NhaDatHoaLac.com

Nhà đất Hòa Lạc - Real estate

39 triệu

BatDongSanThinhVuong.com

Bất động sản Thịnh Vượng - Real estate

38 triệu

BatDongSanLongThanh.com

Bất động sản Long Thành - Real estate

38 triệu

BatDongSanLangSon.com

Bất động sản Lạng Sơn - Real estate

38 triệu

BatDongSanKienGiang.com

Bất động sản Kiên Giang - Real estate

38 triệu

BatDongSanDatXanh.com

Bất động sản Đất Xanh - Real estate

50 triệu

SanDatXanh.com

Sàn Đất Xanh - Real estate

38 triệu

BatDongSanEcopark.com

Bất động sản Ecopark - Real estate

38 triệu

NhaDatVanGiang.com

Nhà đất Văn Giang - Van Giang land

38 triệu

NoiThatVanPhong.net

Nội thất văn phòng - Office furniture

68 triệu

DoGoNoiThat.net

Đồ gỗ nội thất - Wood furniture

68 triệu

DichVuNoiThat.com

Dịch vụ nội thất - Furniture Service

38 triệu

NoiThatVang.com

Nội thất vàng - Golden Furniture

39 triệu

ThietBiVeSinh.net

Thiết bị vệ sinh - Sanitary equipment

68 triệu

NhaBep.net

Nhà bếp - Kitchen

38 triệu

ThietBiNhaBep.net

Thiết bị nhà bếp - Kitchen

38 triệu

GianPhoi.net

Giàn phơi - Drying rack

38 triệu

ChanGaGoiDem.net

Chăn ga gối đệm - Bedding

38 triệu

TheGioiNhaThongMinh.com

Thế giới nhà thông minh - Smarthome

38 triệu

ThietBiNhaThongMinh.com

Thiết bị nhà thông minh - Smarthome

38 triệu

DenLed.net

Đèn led - Led, Lighting

38 triệu

DenCaoCap.com

Đèn cao cấp - Lighting

68 triệu

DenTrangTri.net

Đèn trang trí - Lighting

38 triệu

Tranh.net

Tranh - Painting

38 triệu

MayXayDung.net

Máy xây dựng - Construction Machine

38 triệu

DichVuDienLanh.com

Dịch vụ điện lạnh - Refrigeration service

39 triệu

NhomKinh.net

Nhôm kính - Glass

50 triệu

KinhXayDung.com

Kính xây dựng - Glass

68 triệu

 

 

 

ĐIỆN THOẠI - ĐIỆN MÁY - CÔNG NGHỆ / PHONE - TECHNOLOGY - ELECTRIC

didong.com.vn

Di động - Phone, Mobile, Tech…

150 triệu

DienThoai.net

Điện thoại - Phone, Mobile

150 triệu

DienThoaiCu.net

Điện thoại cũ - Phone, Mobile

38 triệu

IphoneCu.com

Iphone cũ - Iphone

38 triệu

PhuKienDienThoai.net

Phụ kiện điện thoại - Phone accessories

38 triệu

SieuThiPhuKien.com

Siêu thị phụ kiện - Phone accessories shop

38 triệu

MuaBanSoDep.com

Sim số - Mobile SIM

50 triệu

MayTinhBachKhoa.com

Máy tính Bách Khoa - Computer

38 triệu

MayVanPhong.net

Máy văn phòng - Office machine and equipment

38 triệu

MayLanh.net

Máy lạnh, Điều hòa - Air conditioner

38 triệu

DichVuDienLanh.com

Dịch vụ điện lạnh - Refrigeration service

39 triệu

DieuHoaGiaRe.com

Điều hòa - Air conditioner

38 triệu

DenLed.net

Đèn led - Led, Lighting

38 triệu

DenCaoCap.com

Đèn cao cấp - Lighting

68 triệu

DenTrangTri.net

Đèn trang trí - Lighting

38 triệu

SieuThiThietBiDien.com

Siêu thị thiết bị điện - Electrical equipment super-market

38 triệu

SieuThiXeDien.com

Siêu thị xe điện - Electric Car

100 triệu

PhuTung.net

Phụ tùng - Spare part

88 triệu

MayCoKhi.com

Máy cơ khí - Mechanical

50 triệu

TheGioiDungCu.com

Thế giới dụng cụ - Machinery and equipment

39 triệu

TheGioiNhaThongMinh.com

Thế giới nhà thông minh - Smarthome

38 triệu

ThietBiNhaThongMinh.com

Thiết bị nhà thông minh - Smarthome

38 triệu

 

 

 

Ô TÔ - XE MÁY - PHỤ TÙNG / AUTO - MOTOR - SPARE PART

SieuThiXeDien.com

Siêu thị xe điện - Electric Car

100 triệu

XeOToDien.com

Xe ô tô điện - Electric Car

88 triệu

LopOto.net

Lốp ô tô - Tire

38 triệu

SieuThiLop.com

Siêu thị lốp - Tire store

38 triệu

NoiThatOto.net

Nội thất ô tô - Car furniture, parts

68 triệu

PhuTung.net

Phụ tùng - Spare part

88 triệu

SuaChuaOto.net

Sửa chữa ô tô - Auto repair

38 triệu

ChoThueXe.net

Cho thuê xe - Car rental

38 triệu

VanTai.net

Vận tải - Transportation

38 triệu

HaiBanh.com

Hai bánh - Motor

68 triệu

XePhanKhoiLon.com

Xe phân khối lớn - Motor

88 triệu

XeMay.net

Xe máy - Motor

68 triệu

MuaBanXeCu.net

Mua bán xe cũ - Used car

38 triệu

SanXeCu.com

Sàn xe cũ - Used car

68 triệu

XeNissan.com

Xe Nissan - Nissan auto

38 triệu

XeMazda.com

Xe Mazda - Mazda auto

38 triệu

XeHonda.com

Xe Honda - Honda auto

38 triệu

 

 

 

THỜI TRANG - LÀM ĐẸP - THẨM MỸ / FASHION - BEAUTY - COSMETICS

ThamMy.net

Thẩm mỹ - Beauty

68 triệu

ThamMyVien.net

Thẩm mỹ viện - Beauty salon, treatment

88 triệu

ChupAnh.net

Chụp ảnh - Photography

28 triệu

HocVienToc.com

Học viện tóc - Hair salon, academy

38 triệu

ThoiTrangNam.net

Thời trang nam - Men Fashion

68 triệu

ThoiTrangTreEm.net

Thời trang trẻ em - Kid store

68 triệu

ChoThueTrangPhuc.com

Cho thuê trang phục - Custome Rental

36 triệu

MatKinh.net

Mắt kính - Glasses

68 triệu

KinhMat.net

Kính mắt - Glasses

88 triệu

TheGioiVali.com

Thế giới Vali - Suitcase

38 triệu

DoDaDep.com

Đồ da đẹp - Leather products

38 triệu

SieuThiDoDa.com

Siêu thị đồ da - Leather Store

38 triệu

SieuThiGiayDep.com

Siêu thị giày dép - Shoes store

38 triệu

 

 

 

Y TẾ - SỨC KHỎE - ĐỜI SỐNG / MEDICAL - HEALTH - SOCIAL LIFE

KhamBenh.net

Khám bệnh - Clinic, doctor

68 triệu

BacSi24h.com

Bác sĩ 24h - Doctor

38 triệu

BacSiGiaDinh.net

Bác sĩ gia đình - Home doctor

38 triệu

YHocGiaDinh.com

Y học gia đình - Home medicine

50 triệu

BacSiDinhDuong.com

Bác sĩ dinh dưỡng - Nutrition expert

38 triệu

ChuyenGiaDinhDuong.com

Chuyên gia dinh dưỡng - Nutrition expert

38 triệu

DongY.net

Đông Y - Oriental medicine

38 triệu

BacSiDongY.com

Bác sĩ đông y - Oriental medicine doctor

68 triệu

BenhVienDongY.com

Bệnh viện đông y - Oriental medicine

68 triệu

TaiMuiHong.net

Tai Mũi Họng - Otorhinolaryngology, Otolaryngology

38 triệu

ViemDaCoDia.com

Viêm da cơ địa - Dermatology

38 triệu

DieuTriUngThu.com

Điều trị ung thư - Cancer treatment

68 triệu

TimMach.net

Tim mạch - Heart, cardiology

38 triệu

YeuSinhLy.com

Yếu sinh lý - Physiological weakness

50 triệu

NamKhoa.net

Nam khoa - Andrology

38 triệu

SanPhuKhoa.com

Sản phụ khoa - Gynecological

50 triệu

SanPhuKhoa.net

Sản phụ khoa - Gynecological

38 triệu

NhiKhoa.com

Nhi khoa - Pediatrics

50 triệu

ThamMy.net

Thẩm mỹ - Beauty

68 triệu

ThamMyVien.net

Thẩm mỹ viện - Beauty salon, treatment

88 triệu

BenhTri.net

Bệnh trĩ - Hemorrhoids

38 triệu

DauDaDay.net

Đau dạ dày - Stomach treatment

38 triệu

DaiLyBaoHiem.com

Đại lý bảo hiểm - Insurance Agent

38 triệu

DichVuBaoHiem.com

Dịch vụ bảo hiểm - Insurance Service

38 triệu

VienDuongLao.com

Viện dưỡng lão - Nursing home

50 triệu

DuocSi.net

Dược sĩ - Pharmacist

28 triệu

DongDuoc.com

Đông dược - Oriental medicine

50 triệu

ChoThuoc.com

Chợ thuốc - Drug, medicine market

50 triệu

NhaThuoc.net

Nhà thuốc - Drug, medicine store

50 triệu

 

 

 

KINH DOANH - DOANH NGHIỆP - LUẬT - THƯƠNG HIỆU / BUSINESS - LAW - BRAND

QuyDauTu.com

Quỹ đầu tư - Investment funds

88 triệu

KienThucKinhDoanh.com

Kiến thức kinh doanh - Business knowledge

38 triệu

DaiLyBaoHiem.com

Đại lý bảo hiểm - Insurance agent

38 triệu

DichVuBaoHiem.com

Dịch vụ bảo hiểm - Insurance service

38 triệu

LuatSuCuaBan.com

Luật sư của bạn - Law, Lawyer

38 triệu

SoHuuTriTue.com

Sở hữu trí tuệ - Intellectual Property

50 triệu

DichVuTruyenThong.com

Dịch vụ truyền thông - Marketing, Media

68 triệu

VietBai.com

Viết bài - Content marketing

38 triệu

DichVuTuyenDung.com

Dịch vụ tuyển dụng - Jobs, Works service

38 triệu

XuatKhauLaoDong.net

Xuất khẩu lao động - Labor export

38 triệu

DanhBaDoanhNghiep.com

Danh bạ doanh nghiệp - Yellow pages

29 triệu

DanhBaDienThoai.com

Danh bạ điện thoại - Yellow pages

19 triệu

TrangVangNienGiam.com

Trang vàng niên giám - Yellow Pages

19 triêu

TrangVangViet.com

Trang vàng Việt - Yellow Pages

19 triêu

ThanhCong.net

Thương hiệu - Thành Công - Brand

28 triệu

BacGiang.net

Bắc Giang - Brand

68 triệu

MayTinhBachKhoa.com

Máy tính Bách Khoa - Brand

38 triệu

CongChungNhaDat.com

Công chứng nhà đất - Notary

38 triệu

ThiTruongTienAo.com

Tiền ảo - Crypto

38 triệu

 

 

 

DU LỊCH - THỂ THAO - DỊCH VỤ - GIÁO DỤC / TOURISM - SPORT - EDUCATION

DuLichVanHoa.com

Du lịch văn hóa - Tourism, Cultural

38 triệu

DuLichGiaRe.com

Du lịch giá rẻ - Cheap Tour, Cheap Travel

38 triệu

ThongTinDuLich.com

Du lịch văn hóa - Tourism, Travel

38 triệu

VeMayBayGiaRe.net

Vé máy bay giá rẻ - Flight Tickets

50 triệu

NhaHangNgon.com

Nhà hàng ngon - Restaurant

38 triệu

HanoiToserco.com

Hanoi Toserco - Brand

50 triệu

TrungQuoc.net

Trung Quốc - China, Chinese

38 triệu

CaCuocTheThao.com

Cá cược thể thao - Sport bet

88 triệu

BanBiA.com

Bàn Bi A - Billiard, Snooker

38 triệu

KyNangSinhTon.com

Kỹ năng sinh tồn - Survival skill

38 triệu

DayConThongMinh.com

Dạy con thông minh - Kids education

28 triệu

GiaoDucSom.com

Giáo dục sớm - Kids education

38 triệu

SieuThiBimSua.com

Siêu thị bỉm sữa - Kids Store

38 triệu

AnhVanGiaoTiep.com

Anh văn giao tiếp - English training

38 triệu

TiengTrung.net

Tiếng Trung - Chinese

38 triệu

 

 

 

ĐỊA DANH, ĐiỂM ĐẾN, TỈNH THÀNH…/ DESTINATIONs, PROVINCEs...

LamDong.net

Lâm Đồng

50 triệu

TuyenQuang.net

Tuyên Quang

50 triệu

QuangNam.net

Quảng Nam

50 triệu

QuangTri.net

Quảng Trị

50 triệu

HauGiang.net

Hậu Giang

50 triệu

BinhDinh.net

Bình Định

50 triệu

BacGiang.net

Bắc Giang

50 triệu

BacLieu.net

Bạc Liêu

50 triệu

ThuDuc.net

Thủ Đức

50 triệu

TrungQuoc.net

Trung Quốc

38 triệu

 

 

 

THỰC PHẨM, RAU CỦ QUẢ, DINH DƯỠNG ... / FOOD, BEVERAGE, NUTRITION...

RauSach.net

Rau sạch - Fresh Vegetable

50 triệu

TrongRauThuyCanh.com

Trồng rau thủy canh - Hydroponic vegetable

38 triệu

HaiSan.net

Hải sản - SeaFood

38 triệu

HoaQua.net

Hoa quả - Fruit

38 triệu

TraiCay.net

Trái cây - Fruit

38 triệu

SieuThiBimSua.com

Siêu thị bỉm sữa - Kids Store

38 triệu

BacSiDinhDuong.com

Bác sĩ dinh dưỡng - Nutrition expert

38 triệu

ChuyenGiaDinhDuong.com

Chuyên gia dinh dưỡng - Nutrition expert

38 triệu

NhaHangNgon.com

Nhà hàng ngon - Restaurant

38 triệu

 

 

 

THÚ CƯNG - SINH VẬT CẢNH - DỊCH VỤ GIA ĐÌNH / PET - GARDEN - HOME SERVICES

HoaSap.com

Hoa sáp - Flower

38 triệu

HoaTuoi.net

Hoa tươi - Flower

38 triệu

NongNghiepCongNgheCao.com

Nông nghiệp công nghệ cao - Hi-tech agriculture

38 triệu

TrongRauThuyCanh.com

Trồng rau thủy canh - Hydroponic vegetable

38 triệu

DichVuGiaDinh.com

Dịch vụ Gia đình - Home services

38 triệu

GiupViec.net

Giúp việc - Housemaid

38 triệu

VeSinh.net

Vệ sinh - Cleaning

38 triệu

DichVuLauKinh.com

Dịch vụ lau kính - Cleanning Service

38 triệu

SuaChuaDienNuoc.net

Sửa chữa điện nước - Home service

38 triệu

HutBePhot.net

Hút bể phốt - Home service

38 triệu

KhoanCatBeTong.net

Khoan cắt bê tông - Home service

38 triệu

DietMoiTanGoc.net

Diệt mối tận gốc - insects service

38 triệu

GiatLa.net

Giặt là - Laundry

38 triệu

BenhVienThuY.com

Bệnh viện thú y - Veterinary medicine

68 triệu

DichVuCayXanh.com

Dịch vụ cây xanh - Gardening

38 triệu

 

 

 

CÔNG NGHIỆP, MÁY MÓC, THIẾT BỊ... / INDUSTRY, MACHINE, EQUIPMENT...

SieuThiThietBiDien.com

Siêu thị thiết bị điện - Electrical equipment super-market

38 triệu

SieuThiMayBom.com

Siêu thị máy bơm - Pump store

38 triệu

ChoThue.net

Cho thuê - Leasing

38 triệu

DienMatTroi.net

Điện mặt trời - Solar power

38 triệu

NangLuongMatTroi.net

Năng lượng mặt trời - Solar

38 triệu

MayCoKhi.com

Máy cơ khí - Mechanical

50 triệu

MayXayDung.net

Máy xây dựng - Construction Machine

38 triệu

TheGioiDungCu.com

Thế giới dụng cụ - Machinery and equipment

39 triệu

PhuTung.net

Phụ tùng - Spare part

88 triệu

 

 

 

ĐỒ GIA DỤNG, GIA ĐÌNH / HOME and GARDEN

MayLanh.net

Máy lạnh, điều hòa - Air Conditioner

38 triệu

DieuHoaGiaRe.com

Máy lạnh, điều hòa - Air Conditioner

38 triệu

DenLed.net

Đèn Led - Led, Lighting

38 triệu

DenTrangTri.net

Đèn trang trí - Lighting

38 triệu

DenCaoCap.com

Đèn cao cấp - Lighting

68 triệu

SieuThiThietBiDien.com

Siêu thị thiết bị điện - Electric Equipment Store

38 triệu

DienMatTroi.net

Điện mặt trời - Solar power

38 triệu

TheGioiNhaThongMinh.com

Thế giới nhà thông minh - Smarthome

38 triệu

ThietBiNhaThongMinh.com

Thiết bị nhà thông minh - Smarthome

38 triệu

VongXep.com

Võng xếp - Hammock

38 triệu

TheGioiVali.com

Thế giới Vali - Suitcase

38 triệu

 

 

 

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC / OTHER

ChuyenPhat.net

Chuyển phát - Express, Delivery

38 triệu

VanTai.net

Vận tải - Transportation

38 triệu

DucDong.com

Đúc đồng - Brass foundry

38 triệu

VietBai.com

Viết bài - Content Marketing

38 triệu

CuoiHoi.net

Cưới hỏi - Wedding planner

38 triệu

DichVuGiaDinh.com

Dịch vụ gia đình - Home services

38 triệu

XuatKhauLaoDong.net

Xuất khẩu lao động - Labor export

38 triệu

PhuKienCigar.com

Phụ kiện Cigar - Cigar

38 triệu

 

 

 


Danh sách tên miền sẽ được update thường xuyên